De N.V. Zeepfabrieken ‘Bilthoven’ aan de Rembrandtlaan 18 in Bilthoven (Bron: Geheugen van Nederland). Het bedrijf was hier  gevestigd van 1938 tot 1941.

 

Meer informatie

N.V. Zeepfabrieken ‘Bilthoven’ legde zich volgens de inschrijving in de Kamer van Koophandel Utrecht toe op meer dan alleen zeep, namelijk de fabricage en handel in zeepproducten, margarine, spijsvetten, spijsolie en aanverwante artikelen. In 1939 werd regelmatig reclame gemaakt in de Biltsche Courant. Het ging dan nog om de ‘echte’ zeep onder de naam ‘Cito’, voor de prijs van 12,5 cent per pakje, wat later werd verhoogd tot 15 cent.

Toen de oorlog uitbrak, was de Biltsche Courant vol lof over de ‘Ersatz-zeep’, die de Zeepfabrieken ‘Bilthoven’ verkocht. Een citaat uit die tijd: Het stukje ‘bloemenpracht’ is zeer geschikt voor het reinigen der handen, zoodat het voor vele gezinnen, die toch al zuinig moeten zijn, een ware uitkomst is, te meer waar het geheel bonvrij verkocht mag worden.

Op 1 september 1941 werd de productie stopgezet. De feitelijke zetel van de N.V. verhuisde naar Trans 15 in Utrecht.

JJR

U bevindt u op de Rondleiding Industrieel Erfgoed. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:
Historische Kring d’Oude School, archiefstukken ‘Zeepfabriek Bilthoven’