In Utrecht werd in 1909 de stadszending opgericht. Op de afbeelding ziet men het interieur van het kamphuis van de Utrechtse Stadszending in het bos bij Hollandsche Rading (gemeente Maartensdijk) omstreeks 1930. Het is de zitkamer.  (Collectie Het Utrechts Archief.)

 

Meer informatie

In 1926 werd de naam gewijzigd in Nederlands Hervormde Stadszending. Een belangrijke figuur in de beweging was broeder Alarm, naar wie in Hoograven een straat genoemd was. F. Alarm kwam in 1934 om het leven door een aanrijding die werd veroorzaakt door roekeloze jongeren.

In het boek over inwendige zending van J. de Jager, evangelist te Wedde, uit 1932  leest men:

Aan de Hollandsche Rading heeft zij (de Utrechtse stadszending) een kamphuis, hetwelk des zomers bezet is met de leden van haar jeugdafdeelingen. Zij houdt eens per jaar een collecte voor de stille armen, en zendt uit de opbrengst hiervan met Kerstmis een gift aan hen, voor wie dit noodig geacht wordt. Van harentwege worden ook de gevangenen in de gevangenis bezocht, toezicht gehouden op de voorwaardelijk invrijheidgestelden en steun verleend aan ontslagen gevangenen.

Hieronder: het Berkenhuisje van het kamphuis van de Utrechtse Stadszending in het bos bij Hollandsche Rading ca 1930 (Collectie het Utrechts Archief).

AD