Afgebeeld is het voorblad van het Verslag van het Geneeskundig Staatstoezicht uit 1874. In 1865 werd door koning Willem III dit  Geneeskundig Staatstoezigt ingevoerd, of liever, door het ministerie Thorbecke.  Dit Toezigt begon in 1866 te rapporteren. Er is veel in te vinden over ziekmakende toestanden in Maartensdijk. In het begin van de twintigste eeuw lijkt de situatie verbeterd te zijn. Zie de post over het Westbroekse quarantairelokaal.

 

Meer informatie

Van de honderden gemeentes wordt er steeds een aantal gerapporteerd als slecht voorbeeld, met open riolen en vuile sloten. Daaronder ook Maartensdijk. Onder de herhaaldelijk voor onhygiënische toestanden op het matje geroepen gemeenten komt Maartensdijk in de jaren 1866 tot 1883 acht maal voor. Zie hiervoor: Bijlage Maartensdijk en het Geneeskundig Staatstoezicht

Typhus, cholera en kinkhoest en ziekten van de luchtwegen kwamen hier en in Achttienhoven en Westbroek relatief veel voor. Een voorbeeld is de uitbraak van 1866. Op een bevolking van 2000 waren personen elf personen aan cholera overleden. Dat getal is echter niet te vergelijken met de enorme cholera-uitbraak in Nederland en de stad en de provincie Utrecht. De afbeelding hieronder geeft de sterftecijfers voor de verschillende provincies volgens het Utrechtsch Dagblad van 29 augustus 1866.

AD

Literatuur

Anne Doedens, Leven en wonen in Maartensdijk, 100-150 jaar geleden. In: St. Maerten, mei 2013 (nr. 44) pp 7-16.

Zie ook elders op deze site het artikel over gezondheidszorg in Maartensdijk in de negentiende eeuw.