Op de foto de smederij van Blass & Groenewegen aan de Holle Bilt in De Bilt. (Afbeelding Historische Kring d’Oude School) De smeedmachines worden aangedreven door grote riemen; gehoorbeschermers bleken toen nog niet te bestaan.

 

Meer informatie

De Koninklijke Boomkwekerij firma Groenewegen en zoon, die ooit was begonnen aan de Plantage naast Artis te Amsterdam, werd in 1899 verplaatst naar veertig hectare grond aan de Holle Bilt. Naast de goed lopende boomkwekerij zette J.B. Groenwegen een nieuw bedrijf op poten: Blass & Groenewegen. De eerste naam is die van Groenewegens schoonvader Blass, die financiële hulp verbond aan het verzoek, zijn naam in de naam van de firma op te nemen.

Het begin van het bedrijf ligt aan de Holle Bilt, dicht bij de boomkwekerij en vlak bij het huidige Hotel Van der Valk. In 1906 mocht de firma van de gebroeders Groenewegen zich Koninklijk noemen. In 1913 werd aan de Utrechtseweg een complete fabriek gebouwd op het terrein waar later Hessing zou komen.

In de eerste jaren stond de productie van gaas centraal. De fabriek beschikte echter ook over een groot aantal smidsvuren en werkbanken. Luxe hekwerken, plantenkassen en tuingereedschappen werden in de eigen werkplaats vervaardigd.

Later kreeg het bedrijf steeds meer het karakter van een handelshuis. Jaarlijks werd een dikke catalogus over heel Nederland verspreid. Begin jaren twintig kwam het bedrijf los te staan van de Groenewegens. Het werd de N.V. Koninklijke Handelsassociatie, waarbij nog twee Groenewegens commissaris waren. De zetel verhuisde naar Utrecht. De Biltse Courant van 12 februari 1932 vermeldde een openbare verkoping: wegens faillissement werd op Utrechtseweg 151 (bij de boomkwekerij) de gehele inventaris en magazijnvoorraad van Blass & Groenewegen verkocht.

JJR

U bevindt u op de Rondleiding Industrieel Erfgoed. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:

Historische Kring d’Oude School, archiefstukken ‘Mechanisch Electrisch Werktuigkundige Industrie’

Utrechtse Stichting voor Industrieel Erfgoed (USINE), ‘Magazijnen voor tuingereedschappen en werkplaats te De Bilt’