Er is slechts één handschrift bekend dat met zekerheid in Oostbroek is geschreven. Het is een Middelnederlandse vertaling van de preken (sermoenen) van Bernard van Clairvaux (1090-1153). Afbeelding: een notitie over de schrijver op fol. 386 (Foto Universiteitsbibliotheek Utrecht)

Meer informatie

Na de invoering van het protestantisme in 1580 werd het klooster van Oostbroek gesloten. Enkele boeken uit de bibliotheek kwamen naderhand terecht in de stadsbibliotheek. Nu berusten ze in de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Het handschrift van de Sermoenen werd in 1476 of 1477 geschreven door broeder Victor die Snyer te Oostbroek. Hij deed dat mede op heilige dagen, vandaar dat het boek niet verkocht mocht worden. Het kwam echter terecht in Brugge en werd pas in 1925 door de Universiteitsbibliotheek gekocht (nu Hs. 8 K 26).

BJ