Op 11 november 1902 brak er brand uit in het K.N.M.I. De foto geeft het magnetenhuis weer dat met bevroren bluswater bedekt was. (Foto G. Jochmann Collectie Het Utrechts Archief)

 

Meer informatie

Over deze gebeurtenis schrijft Johan Willem Beyen in zijn jeugdherinneringen De zin van het nutteloze. Beyen was onder meer minister van Buitenlandse zaken, directeur van de Rotterdamsche Bank en van Unilever en bestuurder van de Wereldbank en het I.M.F. In zijn jonge jaren woonde hij enige tijd in Bilthoven. Over de brand bij het K.N.M.I. schrijft hij, niet geheel nauwkeurig:

Van de Bilt moet ik tenslotte nog het in het Kloosterpark gelegen Koninklijk Meteorologisch Instituut vermelden. Ik weet niet meer hoe wij het mysterieuze gebouw noemden (het enige waarin in de Bilt de Wetenschap werd beoefend). Het Instituut brandde in 1903 tijdens een vorstperiode af, werd door de gezamenlijke brandweercorpsen uit Utrecht en de omliggende dorpen, overigens zonder succes, bespoten en door de vorst omgetoverd in een soort ‘winterpaleis’ waarvan de aanblik een van mijn vroegste jeugdherinneringen is gebleven. De mensen kwamen, zoals het plaatselijk blaadje meldde, van heinde en ver kijken, zelfs vanuit Amersfoort.

In 1934 was er opnieuw een brand in het KNMI. Zie op deze site: Een nieuwe brand in het KNMI

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Wetenschappers. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:
J.W. Beyen, De zin van het nutteloze, Rarekiek van de 19e eeuwse jaren van de 20e eeuw. Donker, Rotterdam, 1970