Op deze foto zien we hoe een Canadese soldaat op 29 augustus 1945 teruggaat naar Canada. De man op de foto is korporaal Don Gordon uit Lloydminster van de Tweede Brigade Infanterie. Deze brigade bestond uit drie regimenten: de Loyal Edmontons, de Princess Pats en de Seaforth Highlanders. Gordon was enige tijd bij een gezin in Bilthoven ingekwartierd geweest en ging nu eerst met de boot naar Engeland voor hij de Atlantische Oceaan overstak. (Foto: Utrechts Archief.)

 

Meer informatie

De Canadese soldaten kwamen tien tot twaalf dagen na de Britse Polar Bears naar de gemeente. Een deel van hen werd ondergebracht bij Nederlandse gezinnen, waar ze heel welkom waren. Soms gaven ze de Nederlanders een deel van de voedselpakketten die ze van het thuisfront kregen opgestuurd.

Eerder in de oorlog werden er voor lange tijd Duitse militairen in het dorp ingekwartierd. Dat was een zware belasting voor de bevolking, die door de oorlog toch al verarmd was. Voor het onderdak en voor eventuele vernielingen betaalde het Duitse leger een vergoeding, die varieerde van een bedrag  van f. 1,50 voor generaals en stafofficieren tot f.0,10 of f. 0,20 voor gewone soldaten. Dat geld werd uitgekeerd aan de gemeente, die het moest doorgeven aan de inwoners.

DAB

U bevindt zich op de rondleiding over de Bevrijding. Voor het vervolg klik HIER.