Afgebeeld is de de ‘Amerikaansche Anjer-Kweekerij’ van de firma Van de Geer & Co. te Maartensdijk tussen 1915 en 1920 , met een loods, een kas en een waterreservoir. (Afbeelding Utrechts Archief, publiek domein.) Maartensdijk werd met name in de jaren zestig van de vorige eeuw flink uitgebreid. Daardoor verdwenen bedrijven als deze kwekerij. Hij was gevestigd op de plaats waar men nu het Prins Willem Alexanderplantsoen vindt.

 

Meer informatie

Het bedrijf van Van de Geer &  Co heette officieel: de Eerste  Nederlandsche   Kwekerij voor Anjelieren. Voor de kweek van anjelieren werd kleigrond gebruikt, die per schuit werd aangevoerd. In  december  1921 belemmerden houtvlotten van het landgoed Persijn de doorvaart. De firma Van de  Geer en Co beklaagde zich hierover bij  het gemeentebestuur. Burgemeester Quarles van Ufford zond daarover onverwijld een brief naar het waterschap. De actie had succes, want het waterschap nam maatregelen tegen de eigenaren van Persijn.

AD

Foto’s: collectie Koos Kolenbrander.

Litteratuur:

W. Hoebink, De vaart in Groenekan. In: St. Maerten nr. 5 (december 1990) 11 en 18 noot 5.

Spring naar toolbar