De Buurtvereniging Tuindorp werd opgericht op 23 september 1923. De oprichtingsvergadering vond plaats in het schaftlokaal van Inventum aan de Leijenseweg 101 in Bilthoven. Het eerste bestuur bestond uit J. W. Beckers, voorzitter, G.C. Bik, secretaris, Joh. ter Stal, penningmeester en vier bestuursleden. In 1927 opende burgemeester Van Heemstra een kinderspeelplaats in het Tuindorp. De speeltuin lag tussen de Konijnenlaan en de Hazenlaan. (Foto Utrecht in Woord en Beeld 27 april 1927)

 

Meer informatie

De eerste Nieuwe huizen in Tuindorp in De Bilt werden in 1920 door de Algemene Biltsche Woningbouw Vereniging gebouwd aan de Konijnenlaan en Oude Brandenburgerweg. De vereniging organiseerde jaarlijks voor de kinderen van de leden een St. Nicolaasfeest en een zomerfeest. Verder werd elk jaar een tuinwedstrijd gehouden, waaraan130 à 140 mensen deelnamen.

De wijk Tuindorp groeide en ook de buurtvereniging werd groter, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de activiteiten tijdelijk gestopt. Pas na de bevrijding bloeide de vereniging weer op, vooral toen midden jaren vijftig de woningbouw weer toenam. Er ontstond een heel nieuw wijk met flats van de Groenekanseweg tot aan de spoorlijn. Hierdoor nam ook het leden aantal toe.

In 1958 werd een houten gebouw neergezet aan de Talinglaan 10. Dit bleek al gauw te klein, waardoor het bestuur besloot om jaarlijks in november een bazaar te organiseren om geld op te halen voor een nieuw, door eigen leden te bouwen, stenen gebouw.

FM

 

Literatuur:

Diverse krantenartikelen, zoals

1923 Samenstelling bestuur Buurt Vereniging Tuindorp Gids voor De Bilt en Bilthoven

1927 Opening kinderspeelplaats Tuindorp; Utrecht in Woord en Beeld.

1928 Eerste lustrum der Buurt Vereniging Tuindorp; Utrecht in Woord en Beeld.

1928 Het Tuindorp; Gids voor De Bilt en Bilthoven.

1929 Tuindorp viert jaarlijksch feest; Utrecht in Woord en Beeld.

1935 Een nat pretje op het jaarlijksche zomerfeest van Buurtvereniging Tuindorp; Panorama

augustus.

1945 Bevrijding feestroes Het spits werd afgebeten door Wijk Vereniging Tuindorp (WVT) het huidige

Vereniging Voor Samenlevings Opbouw WVT. Met Feesten van 23 tm24 juli; Oranjevereniging

De Bilt‐ Bilthoven 100 jaar Hooftstuk 1945.

1958 Buurt vereniging Tuindorp actief; Biltse Post.

1963 Fraai clubgebouw voor Tuindorp; Het Centrum.

1963 Bazar van WVT Tuindorp bij voorbaat geslaagd; Biltse Post.