Dit is een uitsnede uit een kaart van J. Ruysch uit 1660 van een  ‘plan voor een vaart van Utrecht naar de Zuiderzee, ingericht tot waterlozingskanaal’ . De begeleiende tekst luidt: ‘Afbeeldinge van de Situati der Landen, wegen en watergangen, beginnende van de Stadt Uytrecht aff tot inde Eem, en den koers vande selve Riviere vervolght tot inde Suyder-Zee, diende tot het maecken van een Waterlosinge over den Stichtsen Bodem.’ (Beeldbank Utrechts Archief, topografische atlas nr. 275.)

Meer informatie

De kaart is een rijke bron met veel namen van grondeigenaren, wegen, landgoederen en boerderijen in het midden van de 17e eeuw. Men ziet dat aan de ‘Oude Wetering’ of Groenekanseweg een heer Borre van Amerongen woont. Aan het begin van de weg ziet men een pand de Groene Kan (meer hierover in de post:  De herberg de Groene Kan, waar men een kaart treft uit 1607 met vermelding van deze herberg). Daaronder wordt een huis Nellighien aangeduid. Halverwege de Achterweteringsevaart ziet men de Karnemelkswetering die richting Westbroek loopt. Persijn staat niet op deze kaart. Op de plek waar de Vianens steeg of Opstal uitkomt op de Nieuwe Weteringseweg ziet men het goed Drogesteyn. Aan de weg van De Bilt naar Pijnenburg liggen de boerderij de Middag en de panden van Meyne Gysen en Tijman Lambertsen; iets verder woont ‘de heer schepen Splinter’,  naamgever van het huidige landgoed Splinterenburg.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.