Dit is de plankaart van het bestuur Regio Utrecht uit 2005 van het Regionaal Structuur Plan 2005-2015 (het RSP). Hiermee legden de inmiddels acht gemeenten, waaronder de nieuwe gemeente De Bilt en het met Vleuten-De Meern uitgebreide Utrecht, samen opererend in het wettelijk vastgelegde Bestuur Regio Utrecht hun plannen voor de toekomst vast (RSP 2005-2015,  p. 55. Archief Onlinemuseumdebilt.nl).

 

Meer informatie

De afspraken met betrekking tot De Bilt en Maartensdijk in 1995 werden in dit document in feite herbevestigd. Op pagina 62 van het plan verklaart de verantwoordelijke Biltse wethouder: ‘Alles van waarde is weerloos – Lucebert verliest nooit aan actualiteit. De druk op ons unieke en waardevolle regionale landschap is groot. Het groen verdient daarom een prominente plek in het RSP. Niet alleen in mooie woorden, maar vooral ook in bestuurlijke en financiële daden.’

Hieronder ziet men het kaartje op pagina 10 van het RSP, waaruit blijkt dat het niet bebouwde grondgebied rond de kernen van de gemeente De Bilt geheel groen in meerdere varianten is. Lichtgroen is ‘vitaal platteland’, donkergroen is beschermd gebied, iets minder donkergroen is te beschermen of voor recreatief gebruik te benutten. Over ‘vitaal platteland’ wordt opgemerkt, dat in de gebieden die onder dat begrip vallen, de landbouw uitgangspunt blijft en dat recreatie en cultuurhistorische waarden de vitaliteit van dit gebied dienen te versterken, Eventueel toe te voegen rode elementen (perceelsgewijs) (beperkte woningbouw), moeten wel een versterkend effect hebben op de bestaande landschappelijke structuur.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude – en iets minder oude – kaarten. Voor het vervolg klik HIER.