Lang was er onzekerheid over de situering van het jachtslot van de laatste Utrechtse bisschop voor de reformatie, Frederik Schenck van Toutenburg. Deze kaart uit 1703 van Bernard de Roy jr. geeft uitsluitsel in deze kwestie. (Utrechts Archief, topografische atlas nr. 1874-2.)

 

Meer informatie

De kaart is gemaakt voor een proces tussen de eigenaren van het tegenover het jachtslot liggende Schoutenhuis en die van Toutenburg over een ‘grenskwestie’, de perceelsscheiding. Men ziet dat tegenover het jachtslot aan de Maartensdijkse weg de ‘Molen Steegh’ is ingetekend, de huidige Molenweg.  Die liep vanaf de zestiende eeuw tot diep in de twintigste naar de toenmalige molen. Toutenburg bevond zich dus als men aan het begin van de Molenweg staat links aan de overzijde van de huidige Dorpsweg, ten westen van zorgboerderij Nieuw Toutenburg, Dorpsweg 85.. Het Schoutenhuis lijkt het pand te zijn waar recht gesproken en toegepast werd in Maartensdijk. Op de kaart ziet men duidelijk de halve cirkel waarmee de toren van het jachtslot wordt aangegeven. Meer over Toutenburg vindt men door de volgende links aan te klikken: 1. Frederik Schenk van Toutenburg en 2. Kasteel Toutenburg. Over de Maartensdijkse Molen(weg) klikke men aan: de verdwenen Maartensdijkse molen.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.