Willem Godijn en in mindere mate zijn broers Piet en Arie waren de bouwers van de wijk Tuindorp, die tot 1954 deel uitmaakte van de gemeente Maartensdijk. Foto: De legging van de eerste steen voor de Godijnbank langs de Raiffeisenlaan in Tuindorp op 1 augustus 1934. Het gebeurde in het Godijnpark op de hoek van de Kardinaal de Jongweg en de Professor Sprengerlaan. Het meisje is Willy van Kesteren, het eerste kind dat in Tuindorp werd geboren. Achter haar staan van links naar rechts Willem Godijn en burgemeester Van der Voort van Zijp van Maartensdijk, die de bouw van Tuindorp en de gebroeders actief ondersteunde. (Fotopersbureau Centraal, publiek domein, Het Utrechts Archief)

 

Meer informatie

Willem Godijn en zijn broers waren in Tuindorp heel populair. Zij organiseerden voor potentiële kopers en later voor de bewoners uitstapjes en feestelijkheden zoals vuurwerk en een wedstrijd om uit te maken wie de mooiste tuin had. Naar hun werd het Godijnpark genoemd, waar vertegenwoordigers van de buurt als teken van waardering de stenen Godijnbank plaatsten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog haalden de gebroeders met succes opdrachten van de Duitse bezetter binnen. Zij hadden weinig sympathie voor de Geallieerden, naar men zegt omdat Willem in zijn jeugd grote waardering ontwikkelde voor de strijd van de Zuid-Afrikaanse boeren tegen de Engelse bezetters. Zij verrichten veel werk voor de vliegvelden van Bergen, Woensdrecht en Vlissingen en zij bouwden verdedigingswerken en tankgrachten. In Noorwegen en Finland bouwden zij kampen voor krijgsgevangenen. Aan deze activiteiten verdienden zij vele tientallen miljoenen guldens.

Na de oorlog werden Willem en Piet ieder veroordeeld tot viereneenhalf jaar gevangenisstraf. Van de Godijnbank werd de tekst weggebikt en men ging algemeen het Godijnpark het Lubropark of Lubroveld noemen, naar de bakkerswinkel die daar gevestigd was. Bij de herinrichting van 1964 is de bank verdwenen. Zo werd overigens ook de openbare Van der Voort van Zijp school, die genoemd was naar de al in 1935 overleden burgemeester, omgedoopt in Willem de Zwijgerschool omdat de burgemeester een van de oprichters van de N.S.B. was geweest.

DAB

 

Literatuur:

R. Hufen Hzn., Maartensdijks Tuindorp in de Tweede Wereldoorlog, in: Sint Maerten 54, mei 2018.

R. Hufen Hzn., Tuindorp, een bedrijvige gemeenschap in de twintigste eeuw, Utrecht 2001.