Adres:

H. W. Melchior was niet alleen een zeer gewaardeerde huisarts in De Bilt, hij was ook de man die als raadslid in 1917 voor station De Bilt de naam Bilthoven bedacht en daarmee het gebied ten Noorden van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort zijn huidige naam gaf. Afgebeeld is de portrettekening van Melchior door J.C.U. Legner (Collectie Historische Vereniging D’ Oude School).

 

Meer informatie

Dr. Hendrik Willem Melchior (1874 – 1927) was huisarts in De Bilt. Hij was van 1915-1917 lid van de gemeenteraad van De Bilt voor de Vrijzinnig Democratische Bond (VDB), een vooruitstrevende liberale politieke stroming met aandacht voor sociale en maatschappelijke vraagstukken. Bij Melchior blijkt dat onder meer uit zijn inzet voor een netwerk van schoolartsen, voor vakantiekolonies voor kinderen, voor kindervoeding en voor armenzorg. Hij deed ook zijn best om de sport in de gemeente te bevorderen: Melchior was in 1914 de oprichter van de Biltsche Zwemvereeniging en zette zich in voor een nieuw zwembad. Omdat de oude badinrichting in de Biltse Grift niet meer voldeed, werd er in 1925 een nieuw bad aangelegd aan de Oude Brandenburgerweg. Melchior spande zich ook in voor de Vrijwillige Brandweer Bilthoven.

In de raadsvergadering van 11 -10-1917 kwam Melchior met het voorstel de naam Bilthoven te geven aan het gebied rond het station De Bilt. Er moest een nieuwe naam voor dit gebied komen omdat de reizigers die van het station naar De Bilt wilden gaan, nog ruim een halfuur moesten lopen.

In 1921 was Melchior overwerkt en legde hij zijn praktijk neer. Na een kort verblijf in Rotterdam keerde hij in 1922 naar De Bilt terug. Hij woonde aan de Soestdijkseweg Zuid 253 en was werkzaam bij de Raad van Arbeid in Amersfoort. Een noodlottig auto ongeluk in De Bilt maakte in 1927 een einde aan zijn leven.
Ter nagedachtenis aan de geliefde arts besloot een comité om een bank te plaatsen. De bank stond aan de Nachtegaallaan en verkeerde in een schandalig slechte staat. In het voorjaar van 2020 werd hij onaangekondigd weggehaald in het kader van de bouwactiviteiten. In februari 2022 onthulde de gemeente een metalen zuiltje, waarop men informatie over Melchior kan vinden.

PvH/DAB

 

Literatuur:
100 jaar Bilthoven.1917-2017, ed. Wim Krommenhoek en Leo Vlodorp, uitgave Historische Vereniging D’Oude School, De Bilt 2017.
http://www.bzc.brandenburg.nl/info
www.wijkvogelzang.nl/wijkfotos-soestdijkseweg.htm

In april 2020 werd de Melchiorbank afgebroken om ruimte te maken voor nieuwbouw.

Hoog tijd voor een Dr. H.W. Melchiorplein (vierklank.nl)