Aan de zuidzijde van station Bilthoven, direct na het Emmaplein, bevinden zich vijf grote dubbele villa’s die dateren uit het begin van de 20e eeuw. Op de in juni 1991 opgestelde Gemeentelijke Monumentenlijst zijn op twee na alle panden Soestdijkseweg 262-280 opgenomen. Alleen de nummers 264 en 278 ontbraken, deze konden de toets der kritiek niet  doorstaan omdat het originele karakter door verbouwingen teveel was verstoord. Na de gemeentelijke herindeling werd er in januari 2002 een nieuwe gemeentelijke Monumentenlijst opgesteld waarop het  beschermd dorpsgezicht Villa Bandoeng staat vermeld. Hierin zijn alle bovengenoemde villa´s opgenomen. (Foto’s Wim Krommenhoek.)

 

Meer informatie

De villa’s  zijn ontworpen door de Haarlemse architect J.H. Welsenaar, en de bouwaanvragen werden gedaan door L.H. Westerhout, directeur van de in 1898 opgerichte Maatschappij tot Exploitatie van bouwterreinen nabij station De Bilt en opsteller van de plannen voor Park Vogelzang. De bouwvergunningen werden in  1901 afgegeven.

De dubbele villa’s hebben twee bouwlagen en worden gekenmerkt door een asymmetrische voorgevel en daken met verschillende kapvormen. De villa’s Venbergen en Heidezicht (nrs. 270-272) zijn elkaars spiegelbeeld met een symmetrische opbouw. Leijenstein (nrs. 274-276) is  het spiegelbeeld van Bandoeng en Appia (nrs.  266-268). Deze villa is al apart besproken. Van de overige villa’s, Zonnelust en Dennenoord  (nrs. 262-264) en Boschlust-Rustoord (nrs. 287-280) heeft de laatste de meeste veranderingen ondergaan. Zo heeft nr. 278 een gewijzigde ingang gekregen en nr. 280 een glazen pui.

WK

 

Literatuur:

Broekhoven, S. en Barends, S. De Bilt, Geschiedenis en Architectuur. Uitg. Kerkebosch, Zeist, 1995.

Haan, L. Beschermd dorpsgezicht “Villa Bandung en Omgeving”. Biltse Grift, juni 2013 en september 2013.