De afbeelding (van een ansichtkaart uit het Utrechts Archief uit 1910) toont het huis Dennenrode aan de Nachtegaallaan nr. 30.

Omstreeks de eeuwwende begon de groei van Bilthoven als dorp en men bouwde villa’s als deze. Dit huis Dennenrode stamt uit 1904. De villa blijkt in 1909 bewoond te worden door mejuffrouw  A.M. Sandt van Nooten, een dame over wie verder niets bekend is, maar het pand was toen in ieder geval als herstellingsoord voor dames in gebruik. Er moet in die tijd fiks gebouwd zijn aan de Nachtegaallaan. We lezen bijvoorbeeld in De Tijd van 28 mei 1907 dat er voor 16.000 gulden (bijna 200.000 euro nu) aan bouwgrond werd verkocht. Hieronder zien we een advertentie in het Algemeen Handelsblad van 22 mei 1907, over aan de Nachtegaallaan aangeboden percelen.

 

Drogistenopleiding

In september 1968 ging in het gebouw de eerste drogistenvakschool van Nederland van start. Het adres was gewijzigd in Nachtegaallaan 9. Op 7 augustus ’68 schreef het Utrechts Nieuwsblad: Aannemer J. de Jong sr. uit Bilthoven heeft van de vroegere villa in de Nachtegaallaan op de hoek van de Boslaan een modern schoolgebouw gemaakt. Daarbij zijn de bouwers er in geslaagd geen inbreuk te doen op de sfeer van de omgeving. Het exterieur van het gebouw zal zelfs fraai aan de omgeving worden aangepast. (…) In de Bilthovense dagschool zal het onderwijs middelbaar niveau krijgen. Dat is mede van betekenis in verband met de Wet op de Geneesmiddelen.

In de 21 eeuw doet Villa Dennenrode dienst als orthodontistenkliniek en heeft derhalve van meet af aan in het teken van de gezondheidszorg gestaan.

 

AD