Afgebeeld is een bunker van een bunkercomplex gebouwd in de driehoek tussen de Bilderdijklaan, Tollenslaan en Hasebroeklaan. (Foto: collectie d’Oude School)

 

Meer informatie

In 1943 besloot de Duitse generaal H.W. Reinhard het hoofdkwartier van zijn 88ste Armeekorps  naar Bilthoven te verplaatsen.  Het commandocentrum van het Duitse leger kwam in Bilthoven Noord, aan de Bilderdijklaan. Generaal Reinhard confisqueerde voor zijn eigen staf de villa Zonneheuvel op de hoek van de  Tollenslaan en de Bilderdijklaan. De afgebeelde bunker, B1, lag daar direct naast. De generaal ging wonen in villa Bremhorst op Rubenslaan 1, die eind 1944 werd weggebombardeerd. Het Duitse leger vestigde zich ook in Jagtlust; daarbij werden ook bunkers gebouwd. Een ander complex bunkers werd neergezet in de omgeving van de Gerard Doulaan. Er waren verder bunkers bij het Heidepark en de Jan Steenlaan.  Een aantal bunkers bestaat nog steeds en is te vinden tuinen van woningen.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over de Tweede Wereldoorlog.
Voor het vervolg klik HIER.

Literatuur:

Hans (J.C.) Brugman, Het hoofdkwartier van het 88s6e Duitse Legerkorps (LXXXVIII Armeekorps) in Bilthoven in 1944. In: De Biltse Grift, juli 2007 (42-50)

Dezelfde, Vergeten bunkers. Forten in en om De Bilt en het Duitse 88ste Legerkorps (Bilthoven 2006)

Fred Meijer, ‘Bunkers en bombardementen’ in: 100 jaar Bilthoven, 1917-2017, Uitgave van Historische Kring D’Oude School, De Bilt 2017, p. 300-305

Bernard Schut, Verhalen hoe de oorlog is verdwenen.Bilthoven en De Bilt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uitgeverij De drie ceders. z.pl. 2015.