Op de foto ziet men een stenen werkbijl, een hamerbijl, uit de late steentijd-midden bronstijd (2450 v. C.-1100 v.C. ) Het object werd naar alle waarschijnlijkheid begin 1900 gevonden bij de aanleg van de spoorlijn Bilthoven-Zeist, een spoortraject dat in 1901 geopend werd. [Foto Alexander van de Bunt, publieksarcheoloog van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU)/Utrecht Altijd.) Geplaatst met goedkeuring van Anton Cruysheer (LEU) , met dank aan Mieke Heurneman (LEU).]

 

Meer informatie

 

Archeoloog Alexander van de Bunt onderzocht deze bijl die door de dames Timman- Woudstra en Timman   (resp. de dochter en de kleindochter van  vinder, de werkman O. Woudstra) aan Landschap Erfgoed Utrecht werd voorgelegd. Als vindplaats wordt door de onderzoekers Van de Bunt en Koopman het terrein van de  genoemde spoorlijn opgevoerd. Het voorwerp wordt door hen aangeduid als ‘de werkbijl van Bilthoven’. Voor meer informatie over de spoorlijn Bilthoven-Zeist klik men HIER.

 

AD

 

Bron/meer informatie

 

Meer over de analyse van deze bijl: Alexander van de Bunt en Sander Koopman, ‘Een stenen werkbijl uit de prehistorie Van spoorlijn naar keukentafel’. In: Tussen Vecht en Eem, Tijdschrift voor Regionale Historie, 41e jaargang, nr. 4 (december 2023) 272-276. Meer informatie: zie de site ‘Verhalen van Utrecht’ van Landschap Erfgoed Utrecht (klik daarvoor HIER).