De Bilt en Maartensdijk zijn bevrijd door de Britse 49ste West Riding Infanteriedivisie. Dat was een onderdeel van het Britse leger, maar sinds augustus 1944 maakte deze divisie deel uit van het Eerste Canadese Leger.  Hierboven zien we de patches die de mannen op hun uniform droegen. (Foto Dick  Berents)

 

Meer informatie

In 1940 werd het legeronderdeel ingezet op IJsland, waar Churchill over bases wilde beschikken om de schepen in de zeeën ten noorden van Groot Brittannië te beveiligen. Aanvankelijk had de divisie de roos van York als embleem gekregen. In augustus 1940 voerde de commandant een afbeelding van een beer op een ijsschots in, afgebeeld met zijn kop naar beneden, klaar om een vis uit een wak te halen. Het verhaal ging dat het plaatje was aangedragen door een officier die zelf was aangevallen door een ijsbeer: als de beer aanvalt, heeft hij zijn kop naar beneden. Waarschijnlijker is dat men het ontwerp gebruikte van de verpakking van een populair snoepje, de Fox’s Glacier Mints.

De nieuwe bevelhebber, generaal ‘Bubbles’ Barker,  vond het plaatje niet agressief genoeg: Ik wil een uitdagend embleem voor mijn divisie. Doe zijn kop omhoog en laat hem brullen.  Toen moesten zestienduizend soldaten nieuwe insignes op hun uniform krijgen.  Onze kleermaker kon geen ijsbeer meer zien, schreef Nick Nicholls van het 89ste regiment. De hele discussie over het gedrag van de ijsbeer was niet zo relevant omdat er op IJsland, afgezien van een verdwaald exemplaar op een ijsschots, normaal geen ijsberen voorkomen.

In april 1942 droeg Engeland de verantwoordelijkheid voor de verdediging van IJsland over aan de Verenigde Staten. De Polar Bears werden afgelost door Amerikaanse mariniers, die overigens ook de ijsbeer als embleem gingen dragen.

DAB

U bevindt zich op de rondleiding over de bevrijding. Voor het vervolg klik HIER.

 

Literatuur:

Delaforce, The Polar Bears, from Normandy tot he relief of Holland with the 49th Division, Phoenix Mill 1995.

D.A. Berents, Bevrijd door ijsberen, in: De Biltse Grift 2020.

C.P. Stacey, Official history of the Canadian army in the Second World War vol. III The victory campaign – The operations in North-West Europe 1944-1945, Ottawa 1960.