Dit is een kaartje van 1775 van de Groenekanseweg, zowel van het Biltse als van het Groenekanse deel, met de namen van de eigenaren van panden en percelen. (Foto: Anne Doedens). Hierop ziet men onder meer de aanduidingen Looten, Bosch en Hooven en Voordaan.

 

Meer informatie

Dit kaartje is afkomstig uit de Collectie Calkoen in het Nationaal Archief (inventaris 1.10.16.01, nr. 894.) Het archiefonderdeel 2.2.15.5.3    geeft meer informatie over de geschiedenis van Groenekan. Zo treft men in nr. 1829 stukken over een legaat aan de Nederduits-Gereformeerde en Rooms-Katholieke armen van Blauwkapel en Groenekan, in nr.  1406 stukken betreffende de verkoop van het landgoed Voordaan, gelegen aan de Groenekan onder Utrecht en de reacties in dag- en weekbladen op de voorgenomen kap van het houtgewas op dit landgoed uit de jaren 1919-1920. In nr. 1770 zien we een akte van transport van land onder Groenekan te Utrecht uit 1668 en 1669 door Jan Albertsz. aan de arts Herman Munnicx.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.