Achter in het oudste deel van de gemeentelijke  begraafplaats Brandenburg vinden we een onopvallende steen, die karakteristiek is voor het begin van de 20e eeuw. (Foto WK) Daarop staat de tekst Ds. David Huijsing, een leeraar de heidenen. Geboren in Amsterdam in 1855, trouwde hij een jaar na zijn afstuderen in 1881, met Getje Boorsma en onmiddellijk daarna vertrok hij met zijn bruid als “zendeling-leeraar” naar Batavia in het toenmalige Nederlands-Indië. Hij verbleef daar van 1882 tot 1897/98. Het huwelijk werd gezegend met zeven kinderen.

Rond de eeuwwisseling kwam hij met zijn gezin terug. Hij stierf kort daarna in De Bilt op 48-jarige leeftijd. Zijn dochter ‘Tietsje’ (Cornelia 1892 – 1987) was tijdens de Eerste Wereldoorlog onderwijzeres aan de toen pas opgerichte Christelijke Nationale School te Haarlem.

De eenvoudige steen verwijst naar een definitief afgesloten tijdvak, dat van de christelijke zending naar de koloniën.

WK

U bevindt zich op de rondleiding langs de begraafplaatsen. Voor het vervolg klik HIER.

 

Literatuur:

Dominees.nl;

groen-breukelman.nl;

Open Archieven.nl