Op dit kaartje van omstreeks 1930 ziet men een ontwerp voor een bewakingspost bij de toegangsweg naar Fort Ruigenhoek, de Ruigenhoekse Dijk. [Nationaal Archief, 4.OBGK K9.78. Foto Anne Doedens.]

 

Meer informatie

Bij de letter A staat de afdamming die nodig was voor de onderwaterzetting van het gebied. Bij de letter B ziet men de plaats van de bewakingspost. De toelichting op dit ontwerp luidde: ‘Op de schets zijn boomen, enz. achterwege gelaten en de huizen gestippeld, omdat men aangenomen heeft dat de opruimingen in de verboden kringen zich tot hier hebben uitgestrekt.’ Deze ‘opruimingen’ hebben echter nooit plaatsgehad.

 

AD