In het archief van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bevindt zich een opvallende kaart die in 1895 getekend werd door de ‘ambtenaar ter secretarie’ van Westbroek, D. Vink. (Archief waterschap Amstel, Gooi en Vecht, NL-AsdWAGV_020591.jp2)

 

Meer informatie

Vink was tussen 1903 en 1905 burgemeester van Westbroek en Achttienhoven. Opvallend is, dat deze kaart uit 1895 niet de bebouwing te zien is die op het origineel uit 1770 wel goed waarneembaar is. (Voor de originele kaart in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, klik men HIER). Maar er is meer.

In het Utrechts Archief bevindt zich  een andere kopie van de kaart uit 1910, ondertekend door de Westbroekse gemeentesecretaris Frederik Christiaan Constantijn van Tuyll van Serooskerken  (zie hieronder).

Van Tuyll, de heer van Zuilen en Westbroek, had deze functie meteen na zijn afstuderen  dat jaar gekregen. Op deze kopie staat de bebouwing  wel aangegeven, maar weer niet het wapen van de gemeente Westbroek dat wel op het exemplaar uit 1895 prijkt. De vraag is, waarom tot het maken van deze kopieën werd overgegaan. Het kan  zeker niet gegaan zijn om een situatie die nog in 1895-1910 te zien was. De toestand van de veenderijen van Westbroek was in de negentiende eeuw immers veranderd. Er was meer grond verveend, zoals blijkt uit een kaart van 1868 in J. Kuypers Gemeente Atlas van Utrecht uit 1868 (eveneens hieronder te zien). Daarop is er is er verveend gebied ten oosten van de polder Huis te Hart waarneembaar, dat op de kaart van 1770 nog niet te zien is. Vergelijking van de verschillende kaarten toont ook aan, dat er tussen 1770 en 1868 geen vervening van belang ten oosten van de Kerkdijk is geweest.

AD

 

De hiervoor genoemde kaart uit 1910 in het Utrechts Archief.

 

Detail van de hiervoor genoemde kaart uit 1868 in Kuypers Gemeente Atlas