Op deze kaart ziet men de vervening van de heerlijkheid Westbroek omstreeks 1770. Links de Vecht. Meer naar rechts de Gageldijk, de huidige Westbroekse binnenweg en de Oude Dijk. De Molenpolder (donker aangegeven op de kaart) is al voor een groot deel verveend.

Verder naar rechts de Kerkdijk met bebouwing en onderaan de Hervormde Kerk. Ten noorden hiervan de Westbroekse Zodden, waar de vervening net is begonnen. Uiterst rechts de grens tussen Utrecht en Holland, tegenwoordig de Graaf Floris V weg bij Hollandsche Rading. De kaart is te vinden in het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.