De Utrechtse burgemeesterszoon kolonel Hendrick van Weede (1631-1700) woonde op een buiten in Achttienhoven dat op kaarten wordt aangeduid als Collel Weede. De  restanten daarvan zijn te vinden achter het herenhuis Blauwhoef. Een broer van Hendrick was Georg van Weede. Deze was evenals Hendrick kolonel in het Staatse leger en betrokken bij de Slag bij Seneffe in 1674. [Schilderij van Adam Frans van der Meulen, voor 1690, Wikipedia].

 

Meer informatie

Over de Van Weedes en Collel Weede vindt men elders op deze site meer informatie, klik daarvoor HIER. Georg van Weede was evenals Hendrick kolonel in het Staatse leger. In de resolutiën van de Staten van Holland wordt Georgs naam op 22 november 1669 genoemd. Hij is dan kolonel van het tweede regiment mariniers. Georg kende een andere kolonel uit Maartensdijk, d’Aquila. (Meer over d’Aquila kan men lezen door HIER te klikken.)

In een bericht in de Oprechte Haerlemsche Courant  van 14 maart 1671 werd bericht, dat het ‘Guarnisoen, alhier [in Utrecht] leggende, te weten , de Heer Colonel Louis de Aquila, de Luytenants Colonels Reede en Weede , soo naer Doesburgh , Grol als Rhijnberck, zijn vertrocken. George was daarna actief in de strijd tegen de Fransen.  ‘De brigade Van Weede’ streed in de onbesliste slag bij Seneffe op 11 augustus 1674 onder Willem III tegen de vijand. Het jaar daarop werd Georg door de Duitse keizer Leopold I verheven tot de Rijksbaron van het Heilige Roomse Rijk.

De Westbroekse  of Achttienhovense kolonel Hendrick van Weede van Collel Weede zou het tot generaal majoor schoppen. In een bericht van 9 maart 1690 in de Oprechte Haerlemsche Courant leest men: ’Den heer Hendrick van Weede, commandeur van Utrecht, collonel en brigadier, etc., is gesuccedeert [opgevolgd] in Plaets van den overleden Heer van Hofwegen als Praesident van den Hoogen Krijgs-Raed der Vereenigde Nederlanden.’  Hendrick werd op 6 december 1692 weer genoemd in de dezelfde krant. Hij was toen betrokken bij  een rechtszitting over twee tamboers die betrokken zouden zijn geweest bij het verlies van het de vesting en het van Namen, gebouwd door Menno van Coehoorn. Dit voorval geschiedde midden de Negenjarige Oorlog (1688-1697 waarin de Republiek meevocht tegen het op expansie beluste Frankrijk.

 

AD

 

Het in 1815 vastgestelde familiewapen Van Weede (Wikipedia).