In 1571 was het katholicisme in Utrecht nog de heersende godsdienst, Kloosters hadden aanzienlijke bezittingen, ook in het gebied aan de rand van het huidige Noorderpark. Afgebeeld is een kaart uit dat jaar (in drie delen, hierboven het meest linkse deel, hieronder het middenstuk en het meest rechtse deel. ) Hij  werd gemaakt door J. van Berck.  [Utrechts Archief, Balije van Utrecht van de Johanniterorde, nr. 76.

 

Meer informatie

Tot diep in de twintigste eeuw lag de Gageldijk op Maartensdijks (Achttienhovens)  gebied. De kaart laat de Gageldijk zien tussen de huidige Huydecoperweg/fort de Gagel  en de huidige Kanonsdijk (met een wetering, die toentertijd – getuige de aantekening op de kaart –  de Kernemelcs Weteringe of Karnemelkswetering heette). Anders dan in de huidige tijd met zijn lintbebouwing zag men aan de noordzijde van de Gageldijk maar één boerderij. Op de kaart staan percelen aangeduid die in bezit waren van het Convent van Wittevrouwen, het  Katharijneconvent. Vanaf 1580 was openbare uitoefening van het rooms-katholicisme verboden en werden de kloostergemeenschappen ontbonden. Voor de goederen van de meeste kloosters werden  afzonderlijke rentmeesters aangesteld, met een eigen kantoor in het Statengebouw aan het Utrechtse Janskerkhof.

AD