Waren er in 1869 al tienduizenden met het spoor naar het feest van de schutterij bij station De Bilt  gekomen, twee jaar later was de beurt aan landgoed Houdringe bij het dorp De Bilt, waar tienduizenden christenen van diverse pluimage per trein vanuit het hele land naar toe togen om het Achtste Nationale Zendingsfeest te vieren. [Houdringe vóór 1900. Utrechts Archief, catalogus 8193.)

 

Meer informatie

Jonkheer Johan Carel Fabricius had zijn terrein, Houdringe,  opengesteld voor, zoals later zou blijken, de dertig- tot veertigduizend bezoekers van het festijn op 9 augustus 1871. Het eerste zendingsfeest had plaatsgevonden in Wolfheze, op 6 augustus 1863. Het was een initiatief van een comité  onder de naam ‘Algemeen Evangelisch Nationaal Zendingsfeest’, waarvan  ds. Otto Gerhard Heldring (1804-1876) de promotor en eerste voorzitter was. Heldring was een van belangrijkste vertegenwoordigers van het filantropische christendom, de stichter ook van  de Heldring gestichten, voor onder meer kansarme jongeren, die in Zetten praktisch aan het werk gezet werden. Hij zette zich ook in voor scholen en huizen voor prostituees die uit hun werk wilden stappen.

De bedoeling van de zendingsfeesten was om (protestantse) kerkelijke grenzen te overstijgen door één keer per jaar in de vrije natuur bijeen te komen, om lezingen van predikanten en godsdienstleraren aan te horen over de zending in Nederland, in Afrika en in Nederlands-Indië. Dat gebeurde op de terreinen van sympathiserende adellijke families zoals die van Fabricius. Vooraf aan Heldrings initiatief hadden de Zeister Hernhutters overigens ook al zendingsbijeenkomsten in ons land georganiseerd.

Opvallend is, de rol van de dan nog hervormde ds. Abraham Kuyper. Hij was de latere voorman van de gereformeerden en hij stond aan de basis van de in 1886 gestichte Gereformeerde Kerk. Daarnaast was hij in 1879 de stichter van de Anti-Revolutionaire Partij en in 1880 van de VU. Kuijper schijnt de gelegenheid in De Bilt te hebben aangegrepen, om op het zendingsfeest in De Bilt, te peilen of er belangstelling bestond voor een dagblad, ‘De Standaard’.  Een jaar later kwam die krant er en werd onder Kuypers leiding het klankbord van de al genoemde Anti-Revolutionaire Partij  (die in 1980 opging in het CDA). Men kan de bronnen voor deze post aanklikken: De bronnen – meer over het Achtste Nationale Zendingsfeest in De Bilt

Voor meer informatie over jonkheer  Johan Carel Fabricius klik men HIER.

Voor meer informatie over die andere massabijeenkomst (van de schutters) twee jaar eerder, waarbij de deelnemers over het nog jonge Biltse spoor werden aangevoerd, klik meer HIER.

 

AD

Zendingsfeest in Aerdenhout 1875 (Rijksarchief Noord-Holland, collectie 1100, afb. 44077.)