Afgebeeld is de kern van Westbroek in het begin van de 20ste eeuw. (Afbeelding 15273 Beeldbank Utrechts Archief.) In die tijd werden de kernen Westbroek, Achttienhoven en Maartensdijk  beschreven als ‘welvarend en gezond’, zij het dat er in Westbroek in 1904 sprake is van een ‘localiteit voor besmettelijke ziekten’.

 

Meer informatie

Het boven verhaalde is terug te vinden in de ‘Gids voor geneeskundigen, bevattende de voornaamste inlichtingen en opgaven omtrent de geneeskundige praktijk in alle gemeenten van Nederland‘.  Hieronder ziet men twee berichten over Westbroek, Achttienhoven en Maartensdijk uit de gids voor het jaar 1904. Besmettelijke ziekten als dysenterie, typhus en cholera maakten in deze tijd een lokaal om mensen in quarantaine te plaatsen noodzakelijk, zeker in Westbroek met zijn waterrijke omgeving, waar regelmatig ziekten van de luchtwegen de kop opstaken.

De hieronder afgebeelde optimistische verslagen uit 1904 zijn overigens in strijd met de hoge sterfte in Maartensdijk in 1911 als gevolg van tuberculose (in de provincie Utrecht stierven toen alleen in Loosdrecht meer mensen aan TBC). Twee procent van de plaatselijke bevolking bezweek in Maartensdijk dat jaar aan de ziekte, tegen ruim een half procent in Achttienhoven en omstreeks een procent De Bilt en Westbroek.

Ook in ander opzicht scoorde de gezondheidstoestand in Maartensdijk slecht. De gemeente had in 1911 de hoogste kindersterfte van de provincie:  van alle borelingen stierf meer dan zestien procent voor het eerste levensjaar om was, in Westbroek was de situatie met ruim twaalf procent sterfte wat minder ernstig. Opvallend is, dat de cijfers voor De Bilt en Achttienhoven evenals de cijfers inzake TBC veel gunstiger waren. De kindersterfte was daar minder dan twee procent. Voor meer informatie over ziekte en gezondheid in Maartensdijk: ziekte in Maartensdijk anderhalve eeuw geleden.

 

Spring naar toolbar