In 1640 maakte J. van Diepenem een kaart van De Bilt en Groenekan. Het betrof het gebied tussen de Vecht, de Biltstraat en de vrijheid van de stad Utrecht en het gebied tussen de Biltse weg en de Groenekanse dijk onder Oostveen en De Bilt. (Utrechts Archief, toegang 216, Domkapittel te Utrecht, nr. 3758.).

 

Meer informatie

Op de kaart zijn duidelijk te zien: de Oude Wetering of Bisschopswetering (langs de huidige Groenekanseweg), met als zijwegen de Buntersteeg (ter hoogte van de huidige rioolwaterzuivering) en de’ Hessensteech’, de voorganger van de Hessenweg. Ook ziet men de Voordorpsedijk met als zijweg de Molensteeg. Daarnaast worden op Bilts gebied aan de Steenweg een renteniershuis, een lazarushuis (voor leprozen of melaatsen), Vredendaal, ‘Ruijtenberghs huijsgen’  aangegeven, en in het noordwesten het Zwarte Water. Waarom  Van Diepenem op de overigens weinig gedetailleerde kaart het dorp De Bilt slechts uit dertien panden en het Petronellakapelltje laat bestaan, is onbekend.

AD