Deze kaart van B. Lobe uit 1641 laat het Zwarte Water bij Groenekan zien. [Utrechts Archief, toegang 216 (Domkapittel van Utrecht) 5.17.4. nr. 1489.] Deze waterloop wordt gevoed door de Praamgracht door Maartensdijk en liep naar Utrecht. Bij A. (bij het getal 588) staat de weg naar Blauwkapel aangegeven, daaronder  die naar Groenekan. In de cartouche leest men:

‘Ick onderschreven lantmeter hebbe dese landen hier afgebeelt gemeten ten versoucke vande Ed[ele] Heeren deecken ende [het] cap[itte]l ten Dom t Utrecht, gelegen aen t Swarte Water onder Oostveen […] op de vijfde april 1641. B. Lobe.’

AD