Afgebeeld is het beeld van Frits de Zwerver in Heemse, gemeente Hardenberg (Wikipedia, public domain). Frits de Zwerver was de schuilnaam van ds. Dr. Frits Slomp (1998-1978). Slomp was een belangrijke verzetsstrijder. Hij richtte de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers op.

 

Meer informatie

Slomp dook onder in 1942, nadat hij onder meer vanaf de kansel zich openlijk had verzet tegen de ideeën  en daden van de Nazi’s en het fascisme. Na de Tweede Wereldoorlog legde hij zich toe op pastorale zorg aan mensen die met de Duitsers hadden geheuld.

Maartensdijker Albert Makkinga vertelt over zijn oom, Martend Makkinga, over wie hij veertig jaar geleden werd geïnformeerd door een zegsman. Die vertelde hem: Wil jij wel de rest van je leven heel veel respect hebben voor je oom vanwege het werk dat hij in de oorlog heeft gedaan? Op de vraag wat dat dan wel was, kwam het antwoord: Dat moet je hem zelf vragen en doe hem dan ook de groeten van Frits Slomp, Frits de Zwerver.  Albert Makkinga vertelt dat zijn oom – die niet erg spraakzaam was over zijn oorlogsverleden – in de Noordoostpolder ondergedoken was. ‘In de Noordoostpolder (N.O.P.) werd aanvankelijk door de Duitsers toegestaan dat mensen die daar werkten, vrijgesteld waren van werken in Duitsland. De L.O., de Landelijke Organisatie voor Onderduikers, heeft daar zo gretig gebruik van gemaakt dat de Noordoostpolder de bijnaam kreeg van Nederlands Onderduikers Paradijs (toen de Duitsers ontdekten dat in de polder wapendroppingen plaats vonden, kwam snel een einde aan dat “paradijs).

AD

 

Literatuur: Slomps biografie op de site van het Huygens Instituut