Aan het begin van het Bert Bospad (tussen Westbroek en de Floris V-weg in Hollandsche Rading) treft met dit bord aan. Staatsbosbeheer geeft op deze manier informatie over een gebied dat samen met de Weerribben in Overijssel in zijn soort – moeras en trilveen – uniek is in Nederland: zoddenland. Men kan er doorheen wandelen via het genoemde pad (Foto: Anne Doedens.)

Meer informatie

Op het getoonde bord wordt de naam Bert Bospad toegelicht:

Bert Bos (1946-1996) was  vanaf 1991 boswachter in de  Vechtstreek. Hij spande zich  in om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de  natuur. Het aanstekelijk enthousiasme waarmee hij dit  deed, maakte hem een echte  ambassadeur van Staatsbosbeheer. Het wandelpad van  3,5 km loopt dwars door een  van “zijn” gebieden, waar hij  zich met hart en ziel voor inzette voor de natuur.’

Verder leest men: ‘Vroeger werd veen in dit gebied  gebaggerd uit langgerekte, brede sloten, oftewel trek- of petgaten. Het veen werd op de legakkers te drogen gelegd. Later werden hiervan turfjes gestoken die dienden als brandstof. Toen de behoefte aan turf afnam, groeiden de petgaten langzaam dicht.’

Na verloop van tijd groeiden de petgaten dicht. Samenkomende waterplanten groeiden vast  aan oeverplanten. Zo ontstond het trilveen van de ‘drijvende weilanden’. De wat hoger liggende drogere delen van het land werden door boeren als hooiland gebruikt.

Een groot gedeelte van het Utrechtse zoddengebied ligt binnen de gemeentegrenzen van De Bilt en loopt door tot het uiterste noordwesten van de gemeente, bij de Tienhovensche Vaart. Zie ook: een Europees natuurmonument.

 

AD

 

In het kader van Open Monumentendag 2020 maakte RegioTV De Bilt de volgende reportage: