Er resteert uit de bibliotheek van het klooster Oostbroek een zesdelig werk waarin alle boeken van de bijbel worden uitgelegd: de Postilla van Nicolaus de Lyra, gedrukt te Bazel in 1498. Zie daarover op deze site https://onlinemuseumdebilt.nl/boeken-van-oostbroek-de-bijbel/ . Het bevat bijzondere schutbladen.

 

Meer informatie

Het vierde deel bevat een heel bijzonder en oud schutblad: een afschrift van de Dialogi van paus Gregorius de Grote (590-604). Het werd aan het einde van de achtste eeuw in Noord-Frankrijk geschreven. In deze dialogen beschreef Gregorius onder meer het leven van Benedictus van Nursia, de grondlegger van de Benedictijner kloosters. Naar Gregorius is ook (foutief) de middeleeuwse Gregoriaanse muziek genoemd.

Eén blad is nu los van het vierde deel van de Postilla, van het andere is alleen de afdruk nog te zien (zie afbeelding hierboven). Het handschrift is veel ouder dan de stichting van Oostbroek, en komt uit een overbodig geworden handschrift dat wellicht eerder aan de Dom of Oudmunster had toebehoord. Het is nu ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Het is nog goed leesbaar. Zie bijvoorbeeld in de dertiende regel) de woorden “eius corpus non invenerunt”: “zijn lichaam hebben ze niet gevonden”.

BJ

U bevindt u op de Rondleiding over de kloosters in De Bilt. Voor het vervolg klik HIER