Op de locatie van de huidige Kerklaan 40 in De Bilt heeft sinds de 17e eeuw de hofstede Klein- Arenberg gestaan. Het woonhuis en het bijgebouw zijn in 1990 afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Doordat er geen bouwkundig of archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, is de bouwgeschiedenis van de boerderij verloren gegaan. Afbeelding: Klein Arenberg ca 1965. (Foto J.H.W. Meijer, Collectie Archief vecht en Venen)

 

Meer informatie

De hofstede stond al ingetekend op een kaart uit 1651. De naam Klein-Sandwijck zou toepasselijker zijn geweest omdat de boerderij lange tijd bij het Landgoed Sandwijck heeft gehoord. De grond was eigendom van het Vrouwenklooster en werd in 1701 door de zogeheten Ridderschap, de beheerder van de gronden van het voormalige Vrouwenklooster, verkocht aan mr. Johan van Someren van Sandwijck.

Op het huidige grondgebied staat nog steeds de duiventil uit 1832.

VC

 

Bron:

Historische Kring D’Oude School