Op de foto (bron: archief Historische Kring d’Oude School) het bedrijfsgebouw aan de Rembrandlaan 14 te Bilthoven. Hier werd door de familie Van der Ham de basis gelegd voor wat de latere nationale handelsonderneming PontMeijer die tegenwoordig in Zaandam is gevestigd.

Meer informatie

Theodorus J. van der Ham uit Hilversum begon in 1923 een houthandel in Bilthoven. Het bedrijf was gevestigd aan Rembrandtlaan 10; later werd dit 14. De gunstige ligging aan de spoorlijn bood perspectieven voor de toekomst. In 1928 schreef het tijdschrift Utrecht in Woord en Beeld dat deze houthandel zich tot een van de belangrijkste zaken in onze provincie ontwikkelde.
Het handelsregister vermeldde in 1937 de omzetting in een N.V. onder de naam N.V. Adcefer, v.h. Houthandel Th.J. v.d. Ham. Van der Ham bleef zelf directeur en het maatschappelijk kapitaal bedroeg f 25.000,–. De naam Adcefer was gevormd door de eerste letters van de kinderen van Van der Ham: Ad, Cecilia en Ferdinand.
In 1941 werd de N.V. in de algemene vergadering van aandeelhouders opgeheven als gevolg van een liquiditeitsverzoek, maar de naam Adcefer bleef. Ook de leiding bleef hetzelfde.
In 1945 nam Th.J. van der Ham afscheid. De nieuwe vennoten werden A.F.M. Heijmerins en Ph.J.P.H. Rademakers. In 1963 was Ch.W. Mobach de directeur en in 1969 R.W. Bos. In 1969 was William Pont commissaris. De nieuwe eigenaren zetten de zaak vanaf 1991 voort onder de naam PontMeijer. Dit bedrijf heeft 48 vestigingen in Nederland en is een toonaangevende handelsonderneming in hout en bouwmaterialen.

JJR

Literatuur:
Historische Kring d’Oude School, archiefstukken ‘Houthandel Th. v.d. Ham’