Afbeelding: Personeel KNMI op 1 juni 1939. Laatste rij 2e van links: mej. Kittie Koperberg, assistent-bibliothecaresse (foto: KNMI) Wie was Kittie Koperberg en waarom zijn we haar zo volledig vergeten? Dit vroeg voormalig KNMI-fysicus dr. A.P.M. (Fons) Baede zich af in 2009. In het herdenkingsjaar 2010 was vervolgens de vraag gekomen van de gemeente De Bilt of er bij het KNMI in de Tweede Wereldoorlog slachtoffers te betreuren waren geweest.

 

Meer informatie

Al op 17 september 1940 had de Hoofddirecteur van het KNMI, de heer Cannegieter gehoor gegeven aan de vraag van de bezetter om opgaaf te doen van personen in KNMI-dienst die afstamden van Joodse grootouders. Het betrof mej. Drs. C.H. Koperberg, assistente in de bibliotheek, met vier joodse grootouders en mej. E.J. Lindauer, typiste, met twee Joodse grootouders. Naar aanleiding van deze informatie werd mej. Koperberg in november 1940 van haar functie ontheven en begin 1941 ontslagen. Mej. Lindauer, werd niet ontslagen en zou haar opvolgen als assistente in de bibliotheek.

De informatievraag van gemeente De Bilt leverde aanvankelijk weinig op. Het gebrek aan gegevens over Mej. Koperberg en ook over het andere oorlogsslachtoffer, radiotelegrafist-observator en verzetsman Guus van Ginkel, was voor Fons Baede de aanleiding om de WOII-geschiedenis van het KNMI nader te onderzoeken. Het boek Zwaar Weer, kwam in oktober 2021 uit.

Voorafgaand daaraan heeft Baede onderzoek gedaan naar de levensgeschiedenis van Kittie Koperberg (Batavia 1892- Sobibór 1943) De schets van haar leven verscheen in 2017 en is hier integraal te lezen.

VC

U bevindt u op de Rondleiding Wetenschappers. Voor het vervolg klik HIER

Met dank aan dr. Fons Baede