Afgebeeld is de Maartensdijkse muziekvereniging Kunst en Genoegen die in 2023 een eeuw bestaat  (foto’s: Kunst en Genoegen). Kunst en Genoegen werd op 23 maart 1923 opgericht. Het initiatief tot oprichting van dit harmonie- en fanfareorkest ging uit van een aantal ondernemers uit het dorp.

 

Meer informatie

Tot dan toe was bevolking van Maartensdijk voor muzikaal vertier aangewezen op rondtrekkende straatmuzikanten, die  niet overal getolereerd werden. In een politieverordering uit 1856 staat: Het is [de inwoners] verboden in hunne huize voor het publiek het spel viool of een ander instrument toe te laten. Op 1 april 1920 werd de toenmalige burgemeester jhr. Eduard Quarles van Ufford  bij zijn 25-jarig burgermeestersjubilieum  door de bevolking van Maartensdijk vrolijk toegezongen: Laat fanfares helder klinken. Hiep, hiep Hoera, bis.  Drie jaar later werd deze wens gerealiseerd en in 1923, was Harmonie & Fanfare Kunst en Genoegen een feit.

Rijksveldwachter Rokus Klaasen en schoenmaker Hannes van Rooijen waren de eerste twee leden. Als snel traden anderen, zoals mollenvanger Albert Bos, metselaar Willem van der Lienden en gemeentebode Henk van Kooten  toe. De eerste dirigent van het orkest was Jaap Mooy, de eerste voorzitter huisarts Steijling. De vereniging groeide snel. De instrumenten werden betaald door plaatselijke notabelen, zoals de bewoner van Rustenhove, Klever.

Repetities werden in het begin op wisselende plaatsen gehouden,  zoals in het Wilhelminagebouw aan de Dorpsweg, de Maartenshof in Hollandse Rading en het oude café van ome Jop en tante Gerritje Schaafsma aan de Tolakkerweg. Na verloop van tijd werd Wilhelminagebouw de vaste repetitieplaats. Kunst en Genoegen is nog steeds een bloeiende vereniging, geen fanfare meer maar wel een harmonie, met een leerlingenorkest, een zwarte-pietenband en een kerstorkest. Kunst & Genoegen begeleidt  de herdenking van de Japanse capitulatie in de gemeente, brengt serenades aan honderdjarigen en geeft jaarlijks een concert.

 

Meer informatie over de historie van Kunst en Genoegen vindt men op de site: http://www.keng-maartensdijk.nl

Contact:  Info@keng-maartensdijk.nl

AD