Afbeelding: Melksalon ‘In de Bonte Koe’ omstreeks 1917. Op de gevel staat ‘Melk Boter Kaas en Eieren’ (Historische Kring d’Oude School). Met de ontwikkeling van de wijk Vogelzang bij station De Bilt werd ook de Spoorlaan aangelegd. Deze begon in de buurt van het station bij de Soestdijkscheweg en eindigde bij boerderij Lindenhoeve aan de Leijenseweg. De Spoorlaan vormde een verbindingsweg tussen de boerderij en de melksalon ‘In de Bonte Koe’ op de hoek met de Soestdijkscheweg. Later zou De Bonte Koe als café-restaurant een centrale ontmoetingsplaats in Bilthoven worden.

 

Meer informatie

De familie Altena was in 1906 eigenaar geworden van de boerderij Lindenhoeve aan de Leijenseweg. Deze plaats werd in 1647 al genoemd als Eikelestein. Melkveehouder Evert Altena was leverancier van zuivelproducten. Met de komst van de villa’s in wat toen nog De Bilt Station heette, ontstond daarvoor een afzetmarkt in de buurt.

In 1916 gaf zijn zoon Breunis Altena (1894 Baarn – 1961 De Bilt) aan architect Joh. B. Lambeek de opdracht om een woning annex melksalon te bouwen op de hoek Spoorlaan – Soestdijkseweg 93a (later Emmaplein 137). Lambeek was in die tijd betrokken bij de bouw van diverse villa’s in Bilthoven. Ook was hij betrokken bij de verplaatsing van de villa Parkwijck in 1913. Zelf woonde Lambeek in 1912 op Leijenseweg 1 en hij verhuisde in 1913 naar Spoorlaan 3.

Trapgevels

Lambeek ontwierp de melksalon in neo-Hollandse Renaissance stijl, dus met trapgevels, luiken en luifels boven de winkelramen. In diezelfde stijl zou hij twee jaar later Emmalaan 5-7 ontwerpen. De gevelplaat vermeldde ‘In de Bonte Koe, Melk Boter Kaas en Eieren’. De producten waren afkomstig uit de boerderij van Evert Altena. In het jaar van de opening 1916 trouwde zoon Breunis met Aaltje van der Kemp. In 1919 werd in de melksalon een concert gegeven door een Heeren-Orkest.

In 1923 werd het huisraad van boerderij Lindenhoeve in het openbaar verkocht. In de advertentie daarover worden een kaasbrik, een melkbrik en een karn met wip genoemd, nodig voor de productie van karnemelk en het vervoer van de melkproducten naar de melksalon. Het boerenbedrijf werd niet voortgezet en in 1936 gesloopt.

Intussen werd de melksalon uitgebreid tot Hotel-Restaurant. De aanpalende schuur werd omgebouwd tot vergaderzaal en er werd geadverteerd met: hotel-pension De Bonte Koe in de onmiddellijke nabijheid der bosschen met ruime frissche kamers. Daarnaast het was er een café en lunchroom.

Blijkbaar was de boerenfamilie niet geschikt als hotelhouder en restaurateur en ook een advertentie als woningbureau in 1924 was eenmalig, want in dat jaar nam Hendrik Anthonius Nuse (1895 Amsterdam – 1956 De Bilt) de zaak over als Wijnhandel en Slijterij & Lunchroom De Bonte Koe. Nuse kreeg een schenkvergunning voor alcoholische dranken.

GB

U bevindt u op de Rondleiding Bilthoven Centrum. Voor het vervolg klik HIER

 

Literatuur:
Over boerderij Lindenhoeve: http://www.wijkvogelzang.nl/Eikelestein.htm
krantenadvertenties in www.delpher.nl en www.archiefutrecht.nl
E.H. Dikland en de heer J.A. van der Hoeve (1983), Monumenteninventaris De Bilt
knipselarchief Historische Kring d’Oude School

 

Afbeelding: In de Bonte Koe is hotel – restaurant 1923 (Historische Kring d’Oude School)