In 1943 vorderde de Duitse Wehrmacht Jagtlust, dat tot dan toe als gemeentehuis van De Bilt was gebruikt. Daar werd de administratieve staf gevestigd van het achtentachtigste Duitse legerkorps onder generaal Reinhard. Deze was opperbevelhebber van de Duitse troepen in Nederland en commandant van de kustverdediging. In de tuin bouwden de Duitsers drie bunkers, die er nog altijd staan.

Op 23 maart 1944 vond daar het bezoek plaats van Generalfeldmarschall Erwin Rommel, de opperbevelhebber van Heeresgruppe B. Hij had daar een bespreking over de kustverdediging van Nederland. Het bezoek leidde tot nogal wat opwinding. Twintig hoge officieren vergaderden enkele uren in de trouwzaal. (Foto Bundesarchiv Duitsland.)

 

Meer informatie

Erwin Johannes Eugen Rommel (1891 – 1944) was door zijn successen in Noord-Afrika waarschijnlijk de meest populaire commandant in Duitsland. Nadat hij enige tijd in Noord-Italië het bevel had gevoerd, kreeg hij van Hitler de opdracht om in afwachting van een geallieerde invasie de verdediging van de Noordzeekust te inspecteren. Op 15 januari 1944 werd hij benoemd tot bevelhebber van legergroep B.

In datzelfde jaar raakte hij verwikkeld in de samenzwering om Hitler af te zetten. Het artikel van  Brugman, Het hoofdkwartier van het 88ste Duitse legerkorps, deelt mee dat generaal Reinhard betrokken was bij de Schwarze Kapelle, de samenzwering waarvan ook Rommel deel uitmaakte. Nadat de aanslag op Hitler van 20 juli mislukt was, gaf men Rommel de gelegenheid, een einde aan zijn leven te maken. Hij stierf op 14 oktober 1944. (Foto Bundesarchiv)

DAB

U bevindt zich op de rondleiding over de Tweede Wereldoorlog.
Voor het vervolg klik HIER.

Literatuur:

Beesemer, Jagtlust, van middeleeuwse kloosterboerderij tot eigentijds gemeentehuis, Huizen 2002.

Brugman, Het hoofdkwartier van het 88ste Duitse legerkorps (LXXXVIII Armeekorps) in Bilthoven 1944, in: De Biltse Grift 2007.

Irving, The Trail of the Fox, The Search for the True Field Marshall Rommel, z. pl 1977.