Mellifica (Mellie) Uyldert (1908-2009) was een landelijk bekende astrologe en occultiste uit Bilthoven. Afgebeeld is een schilderij dat bij een Engelstalige levensbeschrijving van Uyldert werd opgenomen, met als motivatie: In haar boeken benadrukt Mellie Uyldert veelvuldig de relatie tussen mens en natuur, tuinen, mystieke wezens en een natuurlijke levenswijze. (Metropolitan Museum of Art, New York)

 

Meer informatie

In het Digitale Vrouwenlexicon van het officiële Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis leest men:

Bij de dood van Mellie Uyldert omschreef De Groene Amsterdammer deze ‘moeder van de Nederlandse New Age-beweging’ als een gewiekste astrologe die met onzin veel volgelingen had verworven: “Kruidenvrouwtje Mellie Uyldert omkleedde haar rassentheorie met ditjes en datjes ontleend aan esoterische geschriften. Haar erfenis: een kathedraal van leugens en beuzelpraat, een monument voor de domheid”. Haar neef Robert (Satyamo) Uyldert, sinds 2006 redacteur van De Kaarsvlam, verdedigde in een reactie in hetzelfde blad zijn ‘wijze tante’. Dat de weduwe Rost van Tonningen haar ‘boezemvriendin’ was geweest, was volgens hem onbewezen. Ook Uylderts zoon Theus Dinger reageerde gekrenkt op de necrologie. Ze zou ‘haar leven [hebben] geriskeerd toen zij twee joodse vrouwen een onderduikadres bood’. Dit bericht (uit haar autobiografie) is verder niet bevestigd. […] De nog altijd actieve Mellie Uyldert Stichting vat haar gedachtegoed samen in vier punten: ‘luisteren naar jezelf’, ‘denken in analogieën’, een ‘hermetisch paradigma’ en ‘natuurlijk leven’. De stichting roemt haar ‘sterke mystieke inslag die haar vele publicaties diepgang geeft’. Dit is tegelijk weer voer voor sceptici. Zo vragen Hulspas en Nienhuys zich af welke diepgang er schuilgaat in uitspraken als ‘de meloen zit vol maankracht’ en ‘de brandnetel houdt van plutonium.

AD

 

U bevindt u op de Rondleiding over de Volkscultuur. Voor het vervolg klik HIER.

 

Bronnen: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Uyldert , geraadpleegd op 15 augustus 2018;

De Engelstalige site over Mellie Uyldert: https://en.wikipedia.org/wiki/Mellie_Uyldert

De stite van de Mellie Uyldert Stichting https://uyldert.nl/