Het Heidepark is een 23 ha groot natuurgebied aan de oostzijde van het einde van de Kees Boekelaan en ten noorden van de SCHC sportvelden. Het was een heidegebied met een enkel daggeldershuisje. In 1926 kocht de gemeente het Heideparkterrein met als doel dit als bouwterrein te exploiteren. Het gebied, dat toen als exercitieterrein bekend stond, was in gebruikt als oefenterrein voor de artillerie uit Utrecht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in de periode  1916 – 1918 in de zomermaanden twee militaire kampen in gebruik genomen; kamp De Bilt in het Heidepark en kamp De Pan in de Biltse Duinen. Voor de omwonenden waren de kampen vaak een bron van ergernis vanwege vernieling en dronkenschap, die het gevolg waren van verveling. Foto: een oefening van het 1e Regiment Veldartillerie in Bilthoven in 1922 (Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

 

Meer informatie

Na de aankoop in 1926 drong het besef door dat men zuinig diende om te gaan met de heide en niet alles moest opofferen aan de steeds groeiende villaparken die toen in opkomst waren. Dat leidde ertoe dat men tenslotte besloot “het veld ten behoeve van de ingezetenen als natuurreservaat te behouden.” Achteraf is dat een waardevolle beslissing gebleken. Afbeelding hieronder: het Heidepark nu. (Foto WK)

Het heidemeertje bestond in die tijd nog niet; pas in de jaren ´30 is het als werkverschaffingsproject aangelegd.  In die tijd was het een gebied met een rijke verscheidenheid aan plantensoorten waaronder orchideeën, gentianen, salomonszegel, dalkruid en de insectenetende zonnedauw, maar door de dramatische daling van de grondwaterspiegel is de soortenrijkdom drastisch afgenomen. Ook is de heide voor een groot deel vergrast als gevolg van de overbemesting door de vele honden die hier worden uitgelaten. Hierbij wordt de heide verdrongen door het pijpestrootje, een taaie grassoort.

Gedurende de oorlogsjaren stonden er verscheidene bunkers op het terrein, die in het begin van de jaren ’50 grotendeels zijn opgeblazen. De leerlingen van het nabijgelegen Lyceum stonden dan voor de geopende ramen op de hoogste verdieping te kijken naar de ontploffingen. De laatste restanten zijn met een laag zand bedekt.

Tegenwoordig heeft het Heidepark een belangrijke recreatieve functie. Voor de jeugd vormen de zandstrandjes van het heidemeertje een ideale speelplaats en voor veel hondenliefhebbers is het park een sociaal trefpunt. (Hieronder: foto WK)

WK

Literatuur:

W. Krommenhoek en L. van Vlodorp: Honderd jaar Bilthoven; 7.1.8 De Biltse Duinen tijdens de Eerste Wereldoorlog en 7.2.2 De rondbladige zonnedauw.