Afgebeeld is een kaart van percelen land van de voormalige Laurensabdij van Oostbroek uit 1648, (Utrechts Archief, toegang 85-2, nr. 56.) de maker is landmeter B. Lobe.

Het gaat om een gebied van bijna 50 morgen of omstreeks 45 hectare. Dit is bepaald niet het gehele gebied van de voormalige abdij op dat moment (klik daarvoor deze link aan). De kaart van 6 maart 1648 werd gemaakt in opdracht van de Staten van Utrecht. De landmeting geschiedde in aanwezigheid van de rentmeester van Oostbroek. Aan de rechterkant ziet men dat het gebied grenst aan dat van Vrouwenklooster.

AD