Afgebeeld is de boerderij  Noordheide aan de Achterweteringsweg nr. 34 in 1925. (Foto: collectie Koos Kolenbrander). De boerderij werd in 1856 gebouwd. Het afgebeelde gezin is dat van Hannes Kemp.

De Achterwetering was een aparte buurtschap die hoorde bij de gemeente Maartensdijk. In Van der Aa’ s Aardrijkskundig Woordenboek van 1846 leest men dat het gehucht Achterwetering 113 inwoners had. Op de plaats van de boerderij zou een kasteeltje gestaan hebben, Noord Heide, dat na 1812 afgebroken schijnt te zijn. De weg naar Achttienhoven, nu de Achterweteringseweg,  waaraan de boerderij ligt, heette op het moment dat de foto werd genomen Korte Steeg en was een zandpad. Aan het eind daarvan, richting Achttienhoven, stond een tolboom.

AD