Afgebeeld zijn drie beelden die te zien zijn in de tuin van de pastorie ‘De Weem’ van het witte kerkje van Gasselte. Deze beelden stonden in ieder geval tot de late achttiende eeuw in de tuin van Eyckenstein. (Foto: Wikipedia.)

 

Meer informatie

Men ziet hier de beelden van Apollo, Venus en Mercurius.  In 1791 werd het landgoed van de gevluchte patriot Adriaan Hendrik Eyk, die tot 1787 op Eyckenstein woonde, geplunderd en daarna verkocht. In het Nieuwsblad van het Noorden van 22 februari 1936 leest men, dat de beelden van Utrecht afkomstig zijn en wel uit den tuin van een hooggeplaatsten ambtenaar Eik en Zuil geheeten. Met de ambtenaar Eik en Zuil wordt zonder twijfel Adriaan Hendrik Eyck bedoeld. Zijn familie droeg vanaf 1818 de naam Eyck van Zuylichem.’

Meer over deze beelden vindt men in een artikel van Lex van Boetzelaer, te raadplegen door de link Beelden van Apollo, Venus en Mercurius teruggevonden aan te klikken.

AD

 

U bevindt u op de Rondleiding over de noordelijke landhuizen. Voor het vervolg klik HIER