Vraagstelling: Welke gevolgen had de Tweede Wereldoorlog voor de inwoners van de dorpen van de gemeente De Bilt?

Toelichting: In het leven van de Nederlanders grepen de Duitse bezetting en de Tweede Wereldoorlog diep in. Ook de inwoners van de dorpen die nu bij de gemeente De Bilt horen: De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche Rading en Groenekan, voelden de gevolgen.

Al voor de oorlog was de dreiging te merken en reageerden de autoriteiten en de gewone mensen erop. Tijdens de bezetting waren de gevolgen verschillend voor de diverse groepen inwoners en ook per dorp konden ze verschillend zijn. Na de oorlog bleven de effecten nog lange tijd merkbaar en probeerde men de schade te herstellen.

Veel over deze onderwerpen kun je vinden op het internet op Online Museum De Bilt.

Tips:

1  Verzamel het materiaal over deze onderwerpen op het Online Museum door in het zoekvak rechtsboven de zoekterm Tweede Wereldoorlog in te tikken. Dan krijg je een lange lijst met teksten waarin die woorden voorkomen.

2 Handig is het om in die lijst één bijdrage te openen en dan te klikken op de tag (rechthoekig blokje boven de tekst) met het opschrift Tweede Wereldoorlog. Ook de tag Bevrijding levert bijdragen op.

3 Het zoekwoord Wederopbouw en de tag die erbij hoort zijn handig om materiaal voor de periode kort na de oorlog te vinden.

4 Lees de bijdragen door. Maak zelf naar aanleiding van dit materiaal deelvragen voor de verschillende periodes en bevolkingsgroepen. Denk daarbij aan de tijd kort voor de oorlog, aan de oorlog zelf, de periode van de bevrijding en de wederopbouw. Denk aan de verschillende dorpen.

5 Denk daarbij ook aan bijvoorbeeld Joden, jongeren, boeren, huisvrouwen, winkeliers, mensen in het verzet en andere groepen die je aantreft in het materiaal.

6. Gebruik ook de literatuur die bij de bijdragen op de site wordt genoemd. Een deel daarvan is op het Internet te vinden, een deel in een mediatheek/bibliotheek.

7. Bezoek als het mogelijk is de plekken die in de bronnen van belang zijn en maak foto’s. Welke informatie kun je hier nog vinden?

8. Interview mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Ze zijn niet meer met velen, maar het kan nog.

9.  Schrijf in je eigen woorden. Kopieer vooral niet de tekst van het Online Museum want die wordt beschermd door het copyright.

10. Mail aan het Online Museum dat je dit onderwerp hebt gekozen. Misschien kunnen we je nog ergens mee helpen of kunnen we er iets van leren. Als je een heel goed profielwerkstuk maakt met nieuwe gegevens, kunnen we dat publiceren op het Online Museum.

11. Overleg met je begeleidende docent over de planning, de voortgang en over de vorm waarin je onderzoek wordt gepresenteerd.

Dr. D.A. Berents, hoofdredacteur