Afgebeeld is een kaart uit het Nationaal Archief met de titel Kaart met waterpassing van de Kerkeindseweg met het terrein ten noorden van Utrecht tussen het fort de Gagel en de dorpen Westbroek en Achttienhoven. (Foto Anne Doedens) We kunnen daar precies op zien, welke stukken land men onder water wilde laten lopen.

Omstreeks 1870 werden forten als Ruigenhoek gebouwd. Daarvoor moest ook een plan worden gemaakt om de omliggende landerijen onder water te zetten. Inundatie of onderwaterzetting is het opzettelijk onder water laten lopen van een gebied, meestal om militair tactische redenen. De kaart is terug te vinden in het Nationaal Archief met de citeerinstructie: Oorlog / Situatieplans Vestingen, 4.OSPV, inv.nr. H127. Hieronder is het bijschrift uitvergroot. Dit is niet alleen een post van de rondleiding over oude kaarten. Hij is ook post 29 van de rondleiding Bilts Werelderfgoed: de forten.  Om deze rondleiding te vervolgen, klik HIER. Voor het vervolgen van de  rondleiding over oude kaarten klik HIER.

 

AD