Hier zien we twee foto’s van een bezoek dat rijkscommissaris Seyss-Inquart in juli 1943 bracht aan Maartensdijk, waar hij de plaatselijke afdeling van de Nederlandsche Arbeidsdienst bezocht. Naast hem groepsleidster Huigen. De tweede foto laat zien hoe de ‘arbeidsmeisjes’ van de NAD hem toezingen. (Collectie NIOD.)

 

Meer informatie

Arthur Seyss-Inquart (1892 – 1946) was een nationaalsocialist uit Oostenrijk. Zijn vader had de Tsjechische familienaam Zajtich laten veranderen in een dure Duitse naam omdat de oorspronkelijke naam zou wijzen op een Slavische afkomst. In de Eerste Wereldoorlog vocht Arthur Seyss-Inquart in het Oostenrijks-Hongaarse leger en raakte hij gewond in zijn bovenarm. Later zou hij bij een sportieve klimtocht in Tirol een val maken, waardoor zijn knieschijf werd verbrijzeld. Hij liep hierdoor mank.

In 1931 werd Seyss-Inquart lid van de Oostenrijkse nazipartij. Onder druk van Hitler maakte Kurt Schusschnigg hem minister van Binnenlandse Zaken in zijn kabinet. Kort daarna werd de aansluiting van Oostenrijk bij Duitsland een feit. Na het aftreden van Schusschnigg in 1936 werd Seyss-Inquart bondskanselier, maar dat was hij slechts een paar dagen want weldra  werd Oostenrijk opgeheven. Hierna kreeg hij de eretitel ‘minister zonder portefeuille’.

Hitler benoemde hem kort na de bezetting van Nederland tot rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden.  Seyss-Inquart probeerde aanvankelijk de Nederlanders voor het nationaalsocialisme te winnen door een gematigd en vriendelijk beleid. Dat had echter weinig succes. Na de februaristaking van 1941 voerde hij een veel harder bewind. Hij trad hard op tegen het verzet en hij was medeverantwoordelijk voor de deportatie van meer dan honderdduizend Joden. Hij pleitte er wel voor om de Joden niet naar de vernietigingskampen in Oost-Europa te sturen en ze in Nederland af te zonderen, maar dat was omdat hij onrust en opstand onder de Nederlanders wilde voorkomen.

Canadese soldaten namen hem op 8 mei 1945 gevangen. Op 1 oktober 1946 werd hij in Neurenberg ter dood veroordeeld wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Arthur Seyss-Inquart werd op 16 oktober 1946 opgehangen.

De NAD of Nederlandsche Arbeidsdienst was opgezet als werkverschaffing voor Nederlandse mannen en vrouwen. Na de invoering van een ongewapende dienstplicht was het vooral een manier om mensen in Duitse bedrijven te laten werken of om mannen te dwingen, graafwerkzaamheden voor het Duitse leger te verrichten. De Arbeidsdienst had een kamp in Maartensdijk en in bijna honderd andere plaatsen in Nederland.

DAB

Literatuur:

De Nieuwe Koerier, 24 juli 1943.

U bevindt zich op de rondleiding over de Tweede Wereldoorlog.
Voor het vervolg klik HIER.