Afgebeeld is Lucia Henriette Maria Agnes Ziegenhardt (1907-1980), die met haar mans naam bekend stond als  Loes van Overeem. (Foto Wikipedia).  Zij was hoofd van de Dienst Speciale Hulpverlening van het Nederlandse Rode Kruis  tijdens de laatste drie jaren van de Tweede Wereldoorlog. Zij zette zich tijdens de oorlog in voor hulp aan politieke gevangenen in de Duitse concentratiekampen zoals Kamp Amersfoort, met name door voedselverstrekking. Daarbij speelde De Bilt een belangrijke rol.

 

Meer informatie

We lezen in het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog van Lou de Jong:

Mevrouw van Overeem werd genoopt, er samen met anderen voor te zorgen dat ‘smeerstations’ ingericht werden: punten waar men levensmiddelenpakketten (met gesmeerde en belegde boterhammen als hoofdbestanddeel) klaarmaakte die dan onder haar geleide weggebracht werden. Dergelijke ‘smeerstations’ kwamen er ten behoeve van het kamp Amersfoort in Zeist, De Bilt en Utrecht. In De Bilt leverden de bakkers eerst alles zonder betaling, later was dat, bij de inkrimpende bevoorrading van de bakkerijen, niet meer mogelijk. ‘Van mijn dochter en schoonzoon die in Amsterdam in de illegaliteit waren, kreeg ik’, aldus de leider van het ‘smeerstation’ te De Bilt, ‘ook bonkaarten die ik per trein ophaalde. Boeren en andere mensen gaven veel in natura. Ik kreeg adressen op en dan ging ik er heen om alles op te halen. Het was bij ons één groot pakhuis.

Mevrouw Van Overeem werd door de gevangenen wel aangeduid als ‘de witte engel’.  Na de bevrijding had zij in april en mei 1945 korte tijd de leiding over kamp Amersfoort

AD

U bevindt zich op de rondleiding over de bevrijding. Voor het vervolg klik HIER.

 

Meer informatie: het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland

Zie ook: Ad van Liempt, ‘Loes van Overeem. Witte engel met goede contacten in de nazitop’, in: Idem, Verzetshelden en moffenvrienden (Amsterdam 2011) p. 41-54.