In 1971 publiceerde mr. P.H. Damsté, gemeentesecretaris van de toenmalige gemeente De Bilt, een reconstructie van de wegen omstreeks het jaar 1795.

Damsté maakte daarbij gebruik van een vroege kadastrale kaart van 1825. De kaart hierboven toont de zuidelijke helft van Bilthoven-West, met de huidige namen van de toen al bestaande wegen en paden. Damsté tekende ter oriëntatie een stippellijn die de loop van de huidige spoorlijn door Bilthoven aangeeft. Hieronder ziet men de noordelijke helft van Bilthoven-West. Op deze kaart is de Gezichtslaan met een stippellijn aangegeven. De meeste namen van de panden en hun eigenaren zijn niet meer van toepassing met uitzondering van bijvoorbeeld Splinterenburg, de Morgen en de Middag.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.

 

Literatuur:

P.H. Damsté, Bevolking en bebouwing van De Bilt en Bilthoven in 1795 (2e druk, De Bilt 1971.)