Wat van de Dorpsweg af ligt een rijtje kleine huisjes, de nummers 161-165. (Foto AD) Het waren ooit vijf  armenhuisjes. Ze werden in 1880 in opdracht van  de diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk van Maartensdijk gebouwd voor arme weduwen.

 

Meer informatie

Dit rijtje in het zogenaamde ‘Armenviertel’ van de kerk werd ”t Armenbuurtje’ genoemd. Het Armenviertel was een stuk grond, tussen de Nieuwe Wetering, de Bantamlaan (vroeger Kloostersteeg) en de Aanlegsteeg. Hier lieten  boerenarbeiders kosteloos hun vee grazen.  Achter de huisjes stond tot 1951 een gemeenschappelijke waterpomp. Dat jaar werden de huisjes op het waterleidingnet aangesloten. In 1980 werden de woningen ingrijpend gerenoveerd en gemoderniseerd. Dat gebeurde in opdracht van de  toenmalige eigenaar J.M. Fentener van Vlissingen. De woningen werden verbouwd tot een een eensgezinswoning en drie ‘één- en tweegezinswoningen’.

AD

Litt. Maartensdijk, geschiedenis en architectuur (Utrecht/Zeist 2000) p. 111v.